Category Archives: Knowledge

Gadgets for ITPros and not only…

Yesterday I was attending SloWUG meeting in Ljubljana… There was Joze Markic having a session (part 2) about various programs / gadgets / tools to simplify your daily tasks… I am inviting you to take a look at his PPT presentation that can be found on his blog.

Oh! There is also part 1 published on SloWUG PPT repository

IPv6? http://go6.si

This article is about Slovenian IPv6 initiative and it is intended for Slovenian audience … Check http://go6.net/ for more information.

V petek sem se pogovarjal z g. Janom Zorzom, ki je pobudnik ideje http://go6.si. Spletna stran oziroma celotna iniciativa ima idejo osveščanja in priprave na prehod iz IPv4 sveta v IPv6 svet. Bila sva predavatelja konference Infosek 2008 na kateri je Jan predstavil vizijo IPv6. Njegova predstavitev je objavljena tudi na spletni strani go6.si.

Vabim vas na ogled… http://go6.si

NTK2008… (fixed links :) )

I enjoyed 3 days of NT Konferenca 2008 in Portoroz.

For atendees of my sessions…

Terminalske storitve PPTx

Hands-on workshop – Implementacija tehnologije NAP z uporabo DHCP storitve na Windows server 2008 PPTx

Step-by-step NAP DOCx

Step-by-step NAP XPS

“Realtime” answers… use irc.freenode.net and join #Windows

I know you might think IRC is a bit “out”… But… On server irc.freenode.net you can find fantastic channels like:

#Windows – Windows related questions and discussions
#Windows-Server – Windows server realated stuff…
#Powershell – Powershell stuff…

If you want realy quick answers or maybe some advices to folow… Get an IRC client for example mIRC, get connected to server irc.freenode.org and join those channels…

Do not use Outlook and .pst file stored on the network share / Nikdar ne uporabljajte Outlooka in .pst datotek, ki so shranjene na strežniku v mapah skupne rabe

Večkrat se mi je zgodilo, da se je v podjetju strežnik nekako “zamrznil” za minutko ali dve nato spet sprostil nikakor pa nisem uspel najti razloga za takšno dogajanje, saj se je to zgodilo večkrat na dan ob različnih urah. Izkaže se, da do takšnega pojava pride v primeru, da uporabniki v svojih Outlook odjemalcih uporabljajo arhivske mape .PST, ki jih imajo shranjene na strežniku. Zaradi specifičnega delovanja .PST datotek pride do “zamrznitve”. / Sometimes it happen that servers “freeze” for minute or two without any reason. Well the reason is “hidden” in .PST files that users open in their Outlooks over the network. There is an KB article that describes the problem:

Source / vir:
http://blogs.technet.com/askperf/archive/2007/01/21/network-stored-pst-files-don-t-do-it.aspx

http://support.microsoft.com/kb/297019/en-us

Exchange System Manager in Exchange Server 2003 crashes when you click HELP

After updating some SBS servers 2003 I noticed that Exchange System manager crashes if I do click help. The problem is that Internet explorer 7 – which was installed during Windows Update changes the version of Psapi.dll which is used by Exchange system manger (older version) and by IE7. To solve this problem you just need to / Po posodobitvah sistemov SBS 2003 sem ugotovil, da se Exchange System Manager “obesi”, ce v njem pritisnem na tipko Help. Tezava je v tem, da tako IE7 kot Exchange 2003 izkoriscata Psapi.dll, ki se pa med njima razlikuje. Za rešitev težave sledite spodnjim navodilom:

1. Stop the Microsoft Exchange System Attendant service (dependent services wil be also stopped) / Zaustavite servis Microsft Exchange System Attendant (pri tem sem bodo zaustavili še “odvisni” servisi).
2. Stop the IIS Admin Service (dependent services will be also stopped) / Zaustavite servis IIS Admin Service (pri tem se bodo zaustavili še “odvisni” servisi).
3. Rename the file Psapi.dll to Psapi.dll.tmp (or whatever) which can be found in your .Exchsrvrbin directory // Preimenujte Psapi.dll v Psapi.dll.tmp, datoteko pa najdete v mapi .Exchsrvrbin. <be> 4. Start stopped services / Ponovno poženite zaustavljene servise

http://support.microsoft.com/kb/932513

CAPTCHA – Completely Automated Public Touring test to tell Computer and Humans Apart – test used in computing to determine if user is human or not / test, ki se uporablja v računalništvu za določanje ali je uporabnik računalnik ali človek

You probably encountered CAPTCHA in form of distorted letters and numbers when you tried to register to some online forums, free e-mail providers and so on. It was invented in late 90’s and as a term spoted on the internet in 2000. More about it’s history can be found here. Most of new applications (formus, blogs …) already implement CAPTCHA as a system for preventing bots to automaticaly sign in into your web aplications and then spam or gather information. On the official Captcha website http://www.captcha.net you can get the number of CAPTCHA-s solved around the world in one day. The number is around 60 milion CAPCTHCAs per day that mean 150 000 working hours. The inventive scientists at CAPTCHA.net invented a new system called reCAPTCHA that uses words (pictures of words) that were not translated from the scanned books using OCR programs so they are solved by humans on the internet. In this way we are making two good things – protecting our online application and at the same time help solving the words from a scanned books so we are making process of digitalisation of books faster.
You can use CAPTCHA or better new product reCAPTCHA with all your online applications like MediaWiki, WordPress blog, phpBB … You can also protect your mail if published on a web site by using Mailhide – your address is partly hidden and can be revealed only by solving reCAPTCHA.

Verjetno ste se pri uporabi internetnih storitev že srečali s čudno popačenimi črkami in številkami v primerih, ko ste se želeli prijaviti na kakšen forum, oddati kakšen komentar v katerega od blogov, narediti e-mail naslov na kakšnem javnem servisu … Aplikacija, ki izdeluje takšne slike in jih uporablja za ugotavljanje “človeškosti” uporabnika se imenuje CAPTCHA – avtomatiziran test za določanje “kdo je človek” in “kdo računalnik”. Razvili so jo konec devedesetih let, na internetu pa se je pojavila v letu 2000. Več o zgodovini projekta si lahko preberete tukaj. Večina novih spletnih aplikacij že vsebuje takšen sistem, s katerim preprečuje avtomatično prijavo “robotom”, ki po spletu iščejo forume, bloge in podobne aplikacije preko katerih potem pošiljajo neželena sporočila ter iščejo e-mail naslove, ki jih kasneje ravno tako uporabljajo za pošiljanje neželenih sporočil. Na uradni spletni strani projekta CAPTCHA http://www.captcha.net so izračunali, da se dnevno razreši približno 60 milionov takšnih testov (ko se ljudje prijavljajo na različne storitve) kar preračunano znaša približno 150000 delovnih ur na dan. Inovativni razvijalci projeta so zadevo razvili in jo poimenovali reCAPTCHA – ta sistem pa v bistvu rešuje dve stvari na en mah – preprečuje zlorabo naših spletnih aplikacij ob enem pa ljudje, ki rešujejo test pripomorejo k razreševanju težav, ki nastajajo ob digitalizaciji knjig. Programi za prepoznavanje zapisa (OCR programi) včasih nepravilno razrešijo besedilo. Besede, ki jih program ne zna razbrati se uporablja v sistemu reCAPTCHA. S tem v bistvu ljudje – uporabniki interneta – pospešujemo digitalizacijo knjig.

Program reCAPTCHA lahko uporabljate s katerikoli spletno aplikacijo. Za nekatere so razvijalci že pripravili t.i. plugine oziroma odseke kode s katero zadevo relativno enostavno implementirate. Poleg formumov, blogov in podobnega pa lahko zaščitite tudi vaš e-mail naslov, ki ga objavljate na spletnih straneh. Mailhide poskrbi, da je delček vašega naslova skrit – odkrijejo ga pa lahko le ljudje, ki rešijo reCAPTCHA test.

http://captcha.net/ – Project website – CAPTCHA

http://recaptcha.net/ – Project website – reCAPTCHA

http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha – History of CAPTCHA