Do not use Outlook and .pst file stored on the network share / Nikdar ne uporabljajte Outlooka in .pst datotek, ki so shranjene na strežniku v mapah skupne rabe

Večkrat se mi je zgodilo, da se je v podjetju strežnik nekako “zamrznil” za minutko ali dve nato spet sprostil nikakor pa nisem uspel najti razloga za takšno dogajanje, saj se je to zgodilo večkrat na dan ob različnih urah. Izkaže se, da do takšnega pojava pride v primeru, da uporabniki v svojih Outlook odjemalcih uporabljajo arhivske mape .PST, ki jih imajo shranjene na strežniku. Zaradi specifičnega delovanja .PST datotek pride do “zamrznitve”. / Sometimes it happen that servers “freeze” for minute or two without any reason. Well the reason is “hidden” in .PST files that users open in their Outlooks over the network. There is an KB article that describes the problem:

Source / vir:
http://blogs.technet.com/askperf/archive/2007/01/21/network-stored-pst-files-don-t-do-it.aspx

http://support.microsoft.com/kb/297019/en-us

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.