Category Archives: Registry editing

Sharepoint services 2.0 / Office 2003 težava – Urejanje v podatkovnem listu ne deluje v določenih različicah … / Sharepoint services 2.0 / Office 2003 issue – Edit in datasheet does not work on some versions …

Spodnji članek opisuje težavo in rešitev: / The following article describes the problem and the solution:

http://wss.collutions.com/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=253

Sharepoint datasheet problem.zip

Kako lahko preprost predstavitveni CD pošlje vaša gesla po elektronski pošti nepridipravu… / How can a simple presentation CD send your password stored in your protected storage to the hacker…

Potrebujemo tri komponente / all we need are this three components:

  • autorun.bat – datoteka, ki jo poženemo skozi autorun.inf / batch procedure that is called by autorun.inf

Edini način za zaustavitev takšnega početja je / The only way to disable souch activity is to:

  • vključitev požarnega zidu navzven (SMTP promet se omeji / zapremo vrata 25) / turning the firewall on (SMTP traffic should be limited / closed port 25) (dodatna težava: kaj pa če poštni strežnik posluša na vratih 80?!? / extra truble: what if the mail server listens on port 80?!?)
  • (mogoče najpomembnejša alineja) morda biti malce nezaupljiv 🙂 / (maybe the most important thing…) Do not trust just anybody! 🙂