Monthly Archives: August 2007

NT Backup notification sender configuration utility

If you want to get NT Backup logs to your mailbox you can take advantage of IIS SMTP pickup folder or Exchange pickup folder installed on your server. Pickup folder “grabs” generated mail message and sends it to the address. This utility allows you to create VBS and BATch file that you need to complete this action. You just need to run the utility and then to schedule BATch file. If you would like to change something you can do it as the source is published. / Ce zelite poročila (log datoteke) programa NT backup poslati na vaš e-mail naslov lahko izkorstite IIS-evo SMTP pickup mapo ali pickup mapo vasih Exchange streznikov (2000, 2003, 2007). Iz Pickup folder-ja SMTP servis “pograbi” zgenerirano mail datoteko in jo nato dostavi na elektronski naslov. Moje orodje omogoca izdelavo VBS in BATch datoteke, ki pripravita vse potrebno za izvršitev takšne akcije. Po tem, ko zaženete orodje in izdelate konfiguracijski datoteki pripravite scheduled task s katerem ob določeni uri poganjate BATch datoteko. Ce zelite v programu kaj spremeniti to lahko naredite, saj je poleg izvršilnega programa (.exe) objavljena tudi izvorna koda.

NTBackup-NSCU.exe – Executable

NTBackup-NSCU.zip – Source code (Microsoft C# Express)

Advertisement

Exchange System Manager in Exchange Server 2003 crashes when you click HELP

After updating some SBS servers 2003 I noticed that Exchange System manager crashes if I do click help. The problem is that Internet explorer 7 – which was installed during Windows Update changes the version of Psapi.dll which is used by Exchange system manger (older version) and by IE7. To solve this problem you just need to / Po posodobitvah sistemov SBS 2003 sem ugotovil, da se Exchange System Manager “obesi”, ce v njem pritisnem na tipko Help. Tezava je v tem, da tako IE7 kot Exchange 2003 izkoriscata Psapi.dll, ki se pa med njima razlikuje. Za rešitev težave sledite spodnjim navodilom:

1. Stop the Microsoft Exchange System Attendant service (dependent services wil be also stopped) / Zaustavite servis Microsft Exchange System Attendant (pri tem sem bodo zaustavili še “odvisni” servisi).
2. Stop the IIS Admin Service (dependent services will be also stopped) / Zaustavite servis IIS Admin Service (pri tem se bodo zaustavili še “odvisni” servisi).
3. Rename the file Psapi.dll to Psapi.dll.tmp (or whatever) which can be found in your .Exchsrvrbin directory // Preimenujte Psapi.dll v Psapi.dll.tmp, datoteko pa najdete v mapi .Exchsrvrbin. <be> 4. Start stopped services / Ponovno poženite zaustavljene servise

http://support.microsoft.com/kb/932513

CAPTCHA – Completely Automated Public Touring test to tell Computer and Humans Apart – test used in computing to determine if user is human or not / test, ki se uporablja v računalništvu za določanje ali je uporabnik računalnik ali človek

You probably encountered CAPTCHA in form of distorted letters and numbers when you tried to register to some online forums, free e-mail providers and so on. It was invented in late 90’s and as a term spoted on the internet in 2000. More about it’s history can be found here. Most of new applications (formus, blogs …) already implement CAPTCHA as a system for preventing bots to automaticaly sign in into your web aplications and then spam or gather information. On the official Captcha website http://www.captcha.net you can get the number of CAPTCHA-s solved around the world in one day. The number is around 60 milion CAPCTHCAs per day that mean 150 000 working hours. The inventive scientists at CAPTCHA.net invented a new system called reCAPTCHA that uses words (pictures of words) that were not translated from the scanned books using OCR programs so they are solved by humans on the internet. In this way we are making two good things – protecting our online application and at the same time help solving the words from a scanned books so we are making process of digitalisation of books faster.
You can use CAPTCHA or better new product reCAPTCHA with all your online applications like MediaWiki, WordPress blog, phpBB … You can also protect your mail if published on a web site by using Mailhide – your address is partly hidden and can be revealed only by solving reCAPTCHA.

Verjetno ste se pri uporabi internetnih storitev že srečali s čudno popačenimi črkami in številkami v primerih, ko ste se želeli prijaviti na kakšen forum, oddati kakšen komentar v katerega od blogov, narediti e-mail naslov na kakšnem javnem servisu … Aplikacija, ki izdeluje takšne slike in jih uporablja za ugotavljanje “človeškosti” uporabnika se imenuje CAPTCHA – avtomatiziran test za določanje “kdo je človek” in “kdo računalnik”. Razvili so jo konec devedesetih let, na internetu pa se je pojavila v letu 2000. Več o zgodovini projekta si lahko preberete tukaj. Večina novih spletnih aplikacij že vsebuje takšen sistem, s katerim preprečuje avtomatično prijavo “robotom”, ki po spletu iščejo forume, bloge in podobne aplikacije preko katerih potem pošiljajo neželena sporočila ter iščejo e-mail naslove, ki jih kasneje ravno tako uporabljajo za pošiljanje neželenih sporočil. Na uradni spletni strani projekta CAPTCHA http://www.captcha.net so izračunali, da se dnevno razreši približno 60 milionov takšnih testov (ko se ljudje prijavljajo na različne storitve) kar preračunano znaša približno 150000 delovnih ur na dan. Inovativni razvijalci projeta so zadevo razvili in jo poimenovali reCAPTCHA – ta sistem pa v bistvu rešuje dve stvari na en mah – preprečuje zlorabo naših spletnih aplikacij ob enem pa ljudje, ki rešujejo test pripomorejo k razreševanju težav, ki nastajajo ob digitalizaciji knjig. Programi za prepoznavanje zapisa (OCR programi) včasih nepravilno razrešijo besedilo. Besede, ki jih program ne zna razbrati se uporablja v sistemu reCAPTCHA. S tem v bistvu ljudje – uporabniki interneta – pospešujemo digitalizacijo knjig.

Program reCAPTCHA lahko uporabljate s katerikoli spletno aplikacijo. Za nekatere so razvijalci že pripravili t.i. plugine oziroma odseke kode s katero zadevo relativno enostavno implementirate. Poleg formumov, blogov in podobnega pa lahko zaščitite tudi vaš e-mail naslov, ki ga objavljate na spletnih straneh. Mailhide poskrbi, da je delček vašega naslova skrit – odkrijejo ga pa lahko le ljudje, ki rešijo reCAPTCHA test.

http://captcha.net/ – Project website – CAPTCHA

http://recaptcha.net/ – Project website – reCAPTCHA

http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha – History of CAPTCHA

Varčen Google / Power Saving Google

I do open Google website more than 50 times per day. Even a simple “watt-metter” shows a big difference in power consumption when displaying white background or black background so “smart guys” invented Google in which has black background and saves energy. The main interface is black but also results are displayed on a black background. Check out more using the links below … / Google odpremo večkrat dnevno – sam nisem nikdar štel ampak belo okno se mi na zaslonu gotovo pojavi več kot 50 krat na dan. Že navaden merilnik porabe električne energije nam pri starejših t.i. CRT zaslonih hitro pokaže, da se ob predvajanju bele podlage na zaslonu porabi znatno več energije kot pri črni podlagi. Zato so si “bistre glave” izmislile iskalnik Google v črni preobleki – tako prostor za iskalni niz kot tudi vrnjene rezultate… Preberite si več na spodnjih povezavah.

Hvala Petri za informacijo! 🙂

http://www.blackle.com/ – Black Google

http://blogs.wsj.com/energy/2007/05/09/can-a-black-google-save-energy/ – Can a black Google save energy?

TRUE RANDOMNESS / RESNIČNA NAKLJUČNOST – QRBGS – http://random.irb.hr

If you want to get some random numbers using your PC you get so called pseudo-randomness that is random but still “guessable”. Croatian institut Ruđer Bošković released the project of first generator of true random numbers in the world. / Verjetno vam je že kdaj prišlo na misel, kako težko lahko kljub moderni tehnologiji dosežemo resnično naključna števila – v resnici se v računalništvu velikokrat uporablja t.i. psevdo-naključnost, ki v resnici ni tako nepredvidljiva. Inštitut Ruđer Bošković – Ceter za računalništvo in informatiko je objavil projekt prvega generatorja resničnih naključnih števil na svetu.

Več informacij o projektu / More info about project:

http://www.irb.hr/ – IRB uradna spletna stran / Official web site of the Institute
http://www.irb.hr/hr/cir/ – IRB – Center za računalništvo in informatiko
http://random.irb.hr/ – Quantum random bit generator service
http://qrbg.irb.hr/ – Quantum random generator