NT Backup notification sender configuration utility

If you want to get NT Backup logs to your mailbox you can take advantage of IIS SMTP pickup folder or Exchange pickup folder installed on your server. Pickup folder “grabs” generated mail message and sends it to the address. This utility allows you to create VBS and BATch file that you need to complete this action. You just need to run the utility and then to schedule BATch file. If you would like to change something you can do it as the source is published. / Ce zelite poročila (log datoteke) programa NT backup poslati na vaš e-mail naslov lahko izkorstite IIS-evo SMTP pickup mapo ali pickup mapo vasih Exchange streznikov (2000, 2003, 2007). Iz Pickup folder-ja SMTP servis “pograbi” zgenerirano mail datoteko in jo nato dostavi na elektronski naslov. Moje orodje omogoca izdelavo VBS in BATch datoteke, ki pripravita vse potrebno za izvršitev takšne akcije. Po tem, ko zaženete orodje in izdelate konfiguracijski datoteki pripravite scheduled task s katerem ob določeni uri poganjate BATch datoteko. Ce zelite v programu kaj spremeniti to lahko naredite, saj je poleg izvršilnega programa (.exe) objavljena tudi izvorna koda.

NTBackup-NSCU.exe – Executable

NTBackup-NSCU.zip – Source code (Microsoft C# Express)

2 thoughts on “NT Backup notification sender configuration utility

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.