Monthly Archives: January 2007

Video tutorials / Video učenje

Rad bi vam predstavil mojo novo podstran ali rubriko moje strani namenjno učenju. Za lažje razumevanje in da se vam nikdar ne bo pripetilo, da si boste rekli “keko je to že šlo?” so vam v rubriki Video tutorials / Video učenje na voljo “video” posnetki računalniških posegov. / I would like to introduce you my subsite dedicated to self-learning. For better understanding and that you will never get to an issue and say “How it was done?” you can get free video tutorials.

Advertisement

Velikost map v raziskovalčevem oknu Windows2000/XP/2003 / Map size in explorer window Windows2000/XP/2003

Velikokrat se zgodi, da bi rad pregledal velikosti map kar v raziskovalčevem oknu. Še posebej je ta primer izrazit pri “Users shared folders” na strežniku, kjer bi radi enostavno ugotovili kateri uporabnik zasede na strežniškem diskovju največ prostora. !!!Pozor, ne instalirajte programske opreme na streznik temveč na eno od delovnih postaj. In prej preberite rubriko “Known issues!”!!! / It happens sometimes that you would like to know the size of folders directly from explorer window. My experience is that I am sometimes curious to see which user uses most server disk space in “Users shared folders” on server. I suggest to try the folowing software – for me, it worked perfectly. !!!Do not install it directly on server – install it on a workstation. And first read “Known issues!”!!!

http://foldersize.sourceforge.net/

Microsoft SMTP limanica / Microsoft SMTP Tarpit

Z orodjem, ki ga lahko poberete na spodnji povezavi (.reg in .bat datoteki) lahko enostavno aktivirate 10 sekundno limanico na vašem SMTP servisu (deluje tudi z Exchange 2003). Z upočasnitvijo SMTP komunikacije pripomorete k zmanjšanju SPAM-a v vaših e-poštnih nabiralnikih. / With the tool that you can download (.reg and .bat files) you can very quickly enable 10 seconds tarpit of your SMTP servis (it works also on Exchange 2003). With reduction of SMTP coversation speed you get less SPAM in your mailboxes.

Microsoft SMTP tarpit.zip
Microsoft SMTP tarpit-5.zip – v primeru, da ste imeli kakšno težavo s 10 sekundnim zamikom je tu na voljo še reg datoteka s 5 sekundnim zamikom. / if you encountered any problems with 10 sec. tarpit you can try with this registry file with 5 sec. delay.

Keywords:
SMTP tarpit, SMTP tarpitting, Exchange 2003 tarpitting, Exchange 2003 tarpit, SMTP delay

Sources:
http://support.microsoft.com/kb/842851
http://www.petri.co.il/tar_pitting_exchange_2003.htm
http://msexchangeteam.com/archive/2004/12/06/275851.aspx

Nagios – monitor and get reports about just… Anything!

Nagios is an open source host, service and network monitoring program. Who uses it? Lots of people, including many big companies and organizations. Where can I get it? Right here. Can I get support for it? Yes! If that didn’t satisfy you, click here to get answers to some of your basic questions about Nagios… [Source: Nejc Skoberne – http://nejc.skoberne.net]
http://nagios.org

Windows Small business 2003 – Intranet setup failed

Če poskušate instalirati SBS2003 premium z mediji starejšimi od 24.11.2003 (to še posebej velja za tretji CD) vam bo celotna instalacija uspela, zataknilo pa se bo pri instalaciji in konfiguraciji companyweb-a torej sharepoint services intranetne strani. Več si lahko preberete v MS članku: http://support.microsoft.com/kb/829114 / If you try to install SBS2003 premium using CD older than 11/24/2003 the setup will complete with error message about companyweb. So your intranet site will not be installed and configured. More about this issue you can read and then implement on your server by reading folowing MS article: http://support.microsoft.com/kb/829114

Windows Sharepoint services z dodatnimi ikonami za datoteke z NE-Office končnicami. / Windows Sharepoint services with additional icons for NON-Office files extensions.

Večkrat so me uporabniki Sharepoint services vprašali zakaj Sharepoint ne zna prikazati določenih ikon “znanih” datotek. Spodaj si lahko poberete zip datoteko z ikonami, XML konfiguracijsko datoteko ter .BAT(ch) datoteko, ki vam vse avtomatsko instalira/integrira. Odslej boste v svojem sharepointu lahko imeli “lepe” ikone za PDF, Excel webquery file, ZIP, RAR ter DWG. / More than one I have been asked how to add or maybe why Sharepoint does not support some known file extensions icons. So I created a zip file with icons, XML configuration file and .BAT(ch) procedure for automatic install/integration of this new icons to your Sharepoint.

Povezave / links: http://www.microsoft.com/technet/windowsserver/sharepoint/default.mspx
http://msmvps.com/blogs/cgross/archive/2004/10/26/16679.aspx
http://www.kbalertz.com/kb_837849.aspx

Current version 1.0 supports // PDF, DWG, ZIP, RAR, IQY (Excell webquery file) //
Sharepoint icons 1.0.zip

Sharepoint services 2.0 / Office 2003 težava – Urejanje v podatkovnem listu ne deluje v določenih različicah … / Sharepoint services 2.0 / Office 2003 issue – Edit in datasheet does not work on some versions …

Spodnji članek opisuje težavo in rešitev: / The following article describes the problem and the solution:

http://wss.collutions.com/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=253

Sharepoint datasheet problem.zip

Event ID:13 na dodatnem strežniku v domenskem/AD okolju Windows server 2003 / Event ID:13 on additional server in domain/AD environment based on Windows server 2003

Če se vam v Event logu vsakih osem(8) ur pojavlja sledeča napaka: / If you get this error every eight(8) hours:

Event ID:13 – Automatic certificate enrollment for local system failed to enroll for one Domain Controller certificate (0x80070005). Access is denied.

…in je vaš strežnik Windows server 2003 z nameščenim Servisnim paketom 1 / … and your server runs Windows server 2003 with Service pack 1…

…morate dodati varnostno skupino Domain controllers kot člana v varnostni skupini: CERTSVC_DCOM_ACCESS / … than you must add security group Domain controllers as a member of a group: CERTSVC_DCOM_ACCESS

Ko enkrat dodamo skupino ponovno zaženemo Certsrv po sledečih korakih: / After adding a group we must restart Certsrv using folowing steps:

1. certutil –setreg SetupStatus –SETUP_DCOM_SECURITY_UPDATED_FLAG
2. net stop certsvc
3. net start certsvc