Monthly Archives: January 2007

Sharepoint services 2.0 / Office 2003 težava – Urejanje v podatkovnem listu ne deluje v določenih različicah … / Sharepoint services 2.0 / Office 2003 issue – Edit in datasheet does not work on some versions …

Spodnji članek opisuje težavo in rešitev: / The following article describes the problem and the solution:

http://wss.collutions.com/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=253

Sharepoint datasheet problem.zip

Event ID:13 na dodatnem strežniku v domenskem/AD okolju Windows server 2003 / Event ID:13 on additional server in domain/AD environment based on Windows server 2003

Če se vam v Event logu vsakih osem(8) ur pojavlja sledeča napaka: / If you get this error every eight(8) hours:

Event ID:13 – Automatic certificate enrollment for local system failed to enroll for one Domain Controller certificate (0x80070005). Access is denied.

…in je vaš strežnik Windows server 2003 z nameščenim Servisnim paketom 1 / … and your server runs Windows server 2003 with Service pack 1…

…morate dodati varnostno skupino Domain controllers kot člana v varnostni skupini: CERTSVC_DCOM_ACCESS / … than you must add security group Domain controllers as a member of a group: CERTSVC_DCOM_ACCESS

Ko enkrat dodamo skupino ponovno zaženemo Certsrv po sledečih korakih: / After adding a group we must restart Certsrv using folowing steps:

1. certutil –setreg SetupStatus –SETUP_DCOM_SECURITY_UPDATED_FLAG
2. net stop certsvc
3. net start certsvc

Želite več od vašega osebnega požarnega zidu? / Do you want to get more from your personal firewall?

Večkrat me uporabniki vprašajo o dejanski učinkovitosti osebnih požarnih zidov. Za vse tiste, ki večkrat s svojimi računalniki gostujete v tujih omrežjih priporočam ogled spodnjih dveh brezplačnih “požarnih rešitev”. Izdelka sta zagotovo primerna tudi za manjša podjetja, ki nimajo sofisticiranega korporativnega požarnega zidu. / I am often asked by users about the efficiency of personal firewall. I suggest to anyone who roam with it’s machine in different networks (partners networks, wi-fi hotspots …) to use personal firewall – maybe one of two free solutions on the links mentioned below. This two solutions can be also used as small business solution – in an enterprise without it’s own corporate firewall solution. Take a look.

Hvala Tomažu / Thanks to Tomaž (http://www.macus.info) / http://www.nevarnost.org

Comodo Personal firewall
Jetico Personal firewall – freeware