CAPTCHA – Completely Automated Public Touring test to tell Computer and Humans Apart – test used in computing to determine if user is human or not / test, ki se uporablja v računalništvu za določanje ali je uporabnik računalnik ali človek

You probably encountered CAPTCHA in form of distorted letters and numbers when you tried to register to some online forums, free e-mail providers and so on. It was invented in late 90’s and as a term spoted on the internet in 2000. More about it’s history can be found here. Most of new applications (formus, blogs …) already implement CAPTCHA as a system for preventing bots to automaticaly sign in into your web aplications and then spam or gather information. On the official Captcha website http://www.captcha.net you can get the number of CAPTCHA-s solved around the world in one day. The number is around 60 milion CAPCTHCAs per day that mean 150 000 working hours. The inventive scientists at CAPTCHA.net invented a new system called reCAPTCHA that uses words (pictures of words) that were not translated from the scanned books using OCR programs so they are solved by humans on the internet. In this way we are making two good things – protecting our online application and at the same time help solving the words from a scanned books so we are making process of digitalisation of books faster.
You can use CAPTCHA or better new product reCAPTCHA with all your online applications like MediaWiki, WordPress blog, phpBB … You can also protect your mail if published on a web site by using Mailhide – your address is partly hidden and can be revealed only by solving reCAPTCHA.

Verjetno ste se pri uporabi internetnih storitev že srečali s čudno popačenimi črkami in številkami v primerih, ko ste se želeli prijaviti na kakšen forum, oddati kakšen komentar v katerega od blogov, narediti e-mail naslov na kakšnem javnem servisu … Aplikacija, ki izdeluje takšne slike in jih uporablja za ugotavljanje “človeškosti” uporabnika se imenuje CAPTCHA – avtomatiziran test za določanje “kdo je človek” in “kdo računalnik”. Razvili so jo konec devedesetih let, na internetu pa se je pojavila v letu 2000. Več o zgodovini projekta si lahko preberete tukaj. Večina novih spletnih aplikacij že vsebuje takšen sistem, s katerim preprečuje avtomatično prijavo “robotom”, ki po spletu iščejo forume, bloge in podobne aplikacije preko katerih potem pošiljajo neželena sporočila ter iščejo e-mail naslove, ki jih kasneje ravno tako uporabljajo za pošiljanje neželenih sporočil. Na uradni spletni strani projekta CAPTCHA http://www.captcha.net so izračunali, da se dnevno razreši približno 60 milionov takšnih testov (ko se ljudje prijavljajo na različne storitve) kar preračunano znaša približno 150000 delovnih ur na dan. Inovativni razvijalci projeta so zadevo razvili in jo poimenovali reCAPTCHA – ta sistem pa v bistvu rešuje dve stvari na en mah – preprečuje zlorabo naših spletnih aplikacij ob enem pa ljudje, ki rešujejo test pripomorejo k razreševanju težav, ki nastajajo ob digitalizaciji knjig. Programi za prepoznavanje zapisa (OCR programi) včasih nepravilno razrešijo besedilo. Besede, ki jih program ne zna razbrati se uporablja v sistemu reCAPTCHA. S tem v bistvu ljudje – uporabniki interneta – pospešujemo digitalizacijo knjig.

Program reCAPTCHA lahko uporabljate s katerikoli spletno aplikacijo. Za nekatere so razvijalci že pripravili t.i. plugine oziroma odseke kode s katero zadevo relativno enostavno implementirate. Poleg formumov, blogov in podobnega pa lahko zaščitite tudi vaš e-mail naslov, ki ga objavljate na spletnih straneh. Mailhide poskrbi, da je delček vašega naslova skrit – odkrijejo ga pa lahko le ljudje, ki rešijo reCAPTCHA test.

http://captcha.net/ – Project website – CAPTCHA

http://recaptcha.net/ – Project website – reCAPTCHA

http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha – History of CAPTCHA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.