Vohljanje paketov z brezžičnimi omrežnimi karticami, ki v Windows okolju tega ne omogočajo … / Sniffing packets with wi-fi network cards that do not support that in Windows environment …

Vohljanje paketov z brezžičnimi omrežnimi karticami, ki v Windows okolju tega ne omogočajo / Sniffing packets with wi-fi network cards that do not support that in Windows environment

Večkrat sem zasledil, da se z vgrajenimi wi-fi mrežnimi karticami ne da “prisluškovati” vsemu prometu, ki ga kartica dejansko “vidi”. Moj Dell Latitude 110L ima na primer vgrajeno Intel PRO/Wireless 2200 BG kartico, ki v Windows sistemu “vohljanja paketov” ne omogoča.
Zagato se da rešiti tako, da v Windows okolju instaliramo Microsoftov generični Loopback adapter, ki se manifestira kot dodatna mrežna kartica na kateri skupaj z brezžično kartico naredimo bridge. S poljubnim programom za analizo mrežnega prometa lahko potem “vohljamo” za paketi kar preko mostičenega vmesnika. S tem načinom se izognemo instalaciji spremenjenih gonilnikov, ki imajo lahko druge slabe lastnosti – izkoristimo izključno elemente, ki so že prisotni v operacijskem sistemu. Kot primer programa za analizo paketov priporočam Wireshark / http://www.wireshark.org/
There is a problem sniffing the traffic that wireless network card can “see” using default drivers in Windows environment. My laptop’s card Intel PRO/Wireless 2200 BG adapter does not allow me to sniff wi-fi packets that are not directly sent to my adapter.
The solution is that we install Microsoft loopback adapter and then create Network bridge using Wi-Fi adapter and Loopback adapter. After reboot of the system we will be able to use prefered network analyser to “sniff” traffic on Bridge adapter which can “see” all traffic the Wi-Fi card can see.
I suggest you to try Wireshark – network analyzer: http://www.wireshark.org/

 I. del – Predstavitev problema / Part I. – The problem
(wink source) 

 II. del – Instalacija Microsoft omrežni adapter s povratno zanko / Part II. – Installing Microsoft loopback adapter 
(wink source) 

 III. del – Mrežni most / Part III. – Network bridge 
(wink source) 

 VI. del – “Vohljanje” paketov / Part IV. – Sniffin’ 
(wink source)

1 thought on “Vohljanje paketov z brezžičnimi omrežnimi karticami, ki v Windows okolju tega ne omogočajo … / Sniffing packets with wi-fi network cards that do not support that in Windows environment …

  1. Pingback: Wireless Adapter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.