VPN tutorial

Windows XP VPN odjemalec / Windows XP VPN client

 Privzete nastavitve / Default settings
(wink source)

 Brez uporabe privzetega prehoda na oddaljenem omrežju / Without using default gateway on remote network
(wink source)

Uporabi privzeti prehod na oddaljenem omrežju? Da? Ne? / Using default gateway on remote network? Yes or no?
Kje je razlika? / What’s the difference?

Z uporabo prehoda na oddaljenem omrežju se vsi paketi, ki niso naslovljeni v vaše trenutno lokalno omrežje posredujejo skozi VPN in nato v npr. internet. Celoten promet v internet gre preko oddaljenega VPN strežnika. To je privzeta nastavitev, ker omogoča večjo varnost – ob enem pa je ponavadi dostop do interneta upočasnjen še posebej, če ima VPN strežnik majhno izhodno hitrost (dober primer so ADSL povezave v Sloveniji, kjer je izhodna hitrost znatno manjša od vhodne). Z izključitivjo parametra “Use default gateway on remote network” vsa promet poteka normalno, preko VPN povezave potuje samo promet, ki je dejansko namenjen v omrežje na drugi strani VPN tunela.

If you use default settings all packets that are not addressed to your current local area network are sent through VPN tunel and only after that for example in internet. This is Microsoft default settings when you configure VPN connection becouse it is more secure, but in other hand there are practical reasons for not using this parameter. Internet connection on our machine will get slower becouse it will be routed over VPN server at the other side of VPN (a good example are servers which are on ADSL connections here in Slovenia – we have fast download but slow upload speed). By removing parameter: “Use default gateway on remote network” only traffic directed to the other side of VPN tunel is router through VPN. Everything else is working normaly.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.