Kako mapirati mrežne pogone z uporabo VBS skript? / How to map network drives using VBS scipt?

Na spodnjem naslovu lahko poberete dva primera skript za mapiranje pogonov. Prva enostavno mapira tri omrežne pogone, druga pa tudi spremeni imena pogonom.
The following two links consist of two VBS scripts that allow you to map network drives. First one just maps the drives. The second scripts allow you to change/rename the drive name.

mapnetworkdrives01.vbs
mapnetworkdrives02.vbs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.