Kako dodati tri vrstice teksta (sporočila, helpdesk številke …) v prijavno okno? / How to add three lines of text (messages, helpdesk numbers …) to logon screen?

Image:Logonbox(s).jpg
Klikni tukaj za povečavo. / Click here for bigger image.

Zadevo lahko rešimo z uporabo VBS skripte / Issue can be resolved using folowing VBS script:
logonbox.vbs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s