ntp.mostovna.com

NTP – Network time protocol server (ntp.mostovna.com)

V sklopu Multimedijskega centra Mostovna smo vzpostavili t.i. stratum-1 NTP strežnik. Strežnik se sinhronizira z uporabo zunanjega vira točnega časa – Trimble Acutime 2000 Synchronization Kit. Strežnik je brezplačno na razpolago vsem uporabnikom iz Slovenije ter akademskim mrežam republik bivše Jugoslavije.
Mutlimedial center of Mostovna has started a project with stratum-1 NTP server intended to be used by users in Slovenia and users using academic networks from former Yugoslavian republics. Server is running using external time source Trimble Acutime 2000 Synchronization kit.

Za dodatne informacije / Additional information:
http://ntp.mostovna.com
http://mmc.mostovna.com

Diplomska naloga / Diploma:
NTP.doc
NTP.pdf
Diplomska naloga – NTP protokol – Vzpostavitev NTP strežnika.doc
Diplomska naloga – NTP protokol – Vzpostavitev NTP strežnika.pdf
Diplomska naloga – NTP protokol – Vzpostavitev NTP strežnika.ppt

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.