Archive for the ‘Registry editing’ Category

Gadgets for ITPros and not only…

Friday, March 11th, 2011

Yesterday I was attending SloWUG meeting in Ljubljana… There was Joze Markic having a session (part 2) about various programs / gadgets / tools to simplify your daily tasks… I am inviting you to take a look at his PPT presentation that can be found on his blog.

Oh! There is also part 1 published on SloWUG PPT repository

Sharepoint services 2.0 / Office 2003 težava – Urejanje v podatkovnem listu ne deluje v določenih različicah … / Sharepoint services 2.0 / Office 2003 issue – Edit in datasheet does not work on some versions …

Monday, January 1st, 2007

Spodnji članek opisuje težavo in rešitev: / The following article describes the problem and the solution:

http://wss.collutions.com/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=253

Sharepoint datasheet problem.zip

Kako lahko preprost predstavitveni CD pošlje vaša gesla po elektronski pošti nepridipravu… / How can a simple presentation CD send your password stored in your protected storage to the hacker…

Monday, January 1st, 2007

Potrebujemo tri komponente / all we need are this three components:

  • autorun.bat – datoteka, ki jo poženemo skozi autorun.inf / batch procedure that is called by autorun.inf

Edini način za zaustavitev takšnega početja je / The only way to disable souch activity is to:

  • vključitev požarnega zidu navzven (SMTP promet se omeji / zapremo vrata 25) / turning the firewall on (SMTP traffic should be limited / closed port 25) (dodatna težava: kaj pa če poštni strežnik posluša na vratih 80?!? / extra truble: what if the mail server listens on port 80?!?)
  • (mogoče najpomembnejša alineja) morda biti malce nezaupljiv 🙂 / (maybe the most important thing…) Do not trust just anybody! 🙂

Kako nastaviti avtoritativen zunanji vir točnega časa v sistemu MS Windows server 2003 / How to configure an authoritative time server in Windows Server 2003

Monday, January 1st, 2007

http://support.microsoft.com/kb/816042

ntp.mostovna.com (to lahko zamenjate/you can change this) authoritative time source in windows 2003 server.zip
Restart w32time – restartw32time.bat

Tiskalniki, ki uporabljajo vrata, ki se ne začnejo z COM, LPT ali USB, niso preusmerjeni v seji oddaljenega namizja ali terminalskih storitev. / Printers That Use Ports That Do Not Begin With COM, LPT, or USB Are Not Redirected in a Remote Desktop or Terminal Services Session

Monday, January 1st, 2007

http://support.microsoft.com/kb/302361/en-us

TS – Map printers that are not on LPT, COM or USB.zip