Archive for November, 2006

Konferenca INFOSEK 2006 22. in 23. november 2006

Wednesday, November 1st, 2006

Poberi si predstavitev. / Download presentation.
Tarpitting & Honeypotting.ppt